ลบ แก้ไข

ทุน100%ค่าเรียนที่ฮ่องกง

 
ทุน100%ค่าเรียนที่ฮ่องกง
Hang Seng University of Hong Kongสนับสนุนนักเรียนจากนานาชาติเพื่อมีโอกาสมาเรียนปริญญาตรีในประเทศฮ่องกง ในภาคการศึกษา 2021-2022 โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนเรียนฟรีเต็มจำนวน ตลอดหลักสูตร 4 ปี เปิดรับใบสมัครถึง 21 พฤศจิกายน 2021
           มหาวิทยาลัย Hang Seng แห่งฮ่องกงเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้เงินทุนบริหารของตนเอง มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มุ่งเน้นด้านศิลปศาสตร์ในภูมิภาค โดยที่นี่เป็นที่ยอมรับในด้านความเป็นเลิศด้านการสอน การเรียนรู้และการวิจัย การให้บริการและการพัฒนาสังคมระดับประเทศและระดับโลก
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครทุกประเทศ รวมทั้งมาเลเซียและไต้หวัน
-เป็นผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ทุกสาขาที่เปิดสอนที่ HSUHKโดยทำผลการเรียนปีก่อน ๆ ได้ดี ระดับGPA3.3 ขึ้นไป
-มีความสามารถด้านภาษาจีนและอังกฤษ ระดับ 3 ขึ้นไป
-ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย
          นักเรียนที่สนใจต้องดำเนินการ register เพื่อสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยตามขั้นตอนที่กำหนด จากนั้นจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ ส่วนหลักฐานประกอบใบสมัคร มีดังนี้
High school transcripts
Diploma certificate
Identity proof
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES