ลบ แก้ไข

ทุนเต็มจำนวนที่Sogang U.

 
ทุนเต็มจำนวนที่Sogang U.
Sogang University, South Korea ประกาศให้ทุน Full-Tuition Admissions Scholarships หรือทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมดแก่ผู้เรียนจากต่างชาติที่อยู่ระดับท็อป 5 ของห้องในการเรียนที่ผ่านมา เพื่อมาเรียนระดับ Graduate Programme ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
           Sogang University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนในกรุงโซลและอยู่อันดับที่ 34 ในบรรดามหาวิทยาลัยระดับชาติที่ก่อตั้งโดย Society of Jesus มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่พลเมืองที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำที่โดดเด่น ซึ่งสามารถมีส่วนร่วมในสังคมและประเทศชาติด้วยจิตวิญญาณแห่งความซื่อสัจสุจริต ความรับผิดชอบ รวมถึงมีบุคลิกของการเป็นผู้ใหญ่และทำงานเป็นกลุ่มได้ดี
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้เรียนจากทุกประเทศ ที่มีผลการเรียนที่ผ่านมา ที่ 2.80 ขึ้นไป
-สมัครเรียนระดับ Graduate level coursesในสาขาวิชาที่เปิดสอนที่Sogang University
-สมัครเรียนและได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่นี่
         ผู้สนใจต้องเข้าไปสมัครเรียนโปรแกรมที่ต้องการโดยล็อกอินที่ Sogang University portalซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณารับเข้าเรียนแล้ว จะได้รับการตัดสินเรื่องทุน โดยในการสมัครเรียนนั้น ต้องส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
 • High school records
 • Personal statement
 • Proof of financial responsibility
 • Identity certificate
 • Copy of passport
 • Language Requirement: The applicants are required to attain the minimum required scores in the following English and Korean language proficiency tests:
 • TOPIK – Level 6
 • TOEFL IBT – 550
 • TOEFL CBT – 210
 • TOEFL PBT – 80
 • IELTS – 5.5
 • TEPS – 50
         อนึ่ง ทุนนี้ไม่ได้มีการแจ้งกำหนดเดทไลน์ในการสมัคร
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES