ลบ แก้ไข

ทุนบางส่วน+ค่าครองชีพที่Bond

 
ทุนบางส่วน+ค่าครองชีพที่
Bond University ในออสเตรเลียกำลังเปิดให้ทุน Bond Business School Postgraduate Bursaries for the academic year 2021-2022 สำหรับผู้สมัครเรียนปริญญาโทจากต่างชาติที่มีความสามารถโดดเด่น โดยทุนช่วยค่าเรียนบางส่วนและช่วยค่าครองชีพอีก $4,200เปิดรับใบสมัครถึง 12 สิงหาคม 2021
            Bond University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร ตั้งอยู่ในย่านRobina, Gold Coast, Queensland, Australia ซึ่งได้รับการจัดอยู่ใน Ranked 20th ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education ในหมวดหมู่ the best small universities in the word
          ในฐานะมหาวิทยาลัยอิสระชั้นนำ Bond U เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการสอนเป็นหลัก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของออสเตรเลียที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้รับการจัดอันดับระดับ 5 ดาวเพิ่มเติมในหมวดเกี่ยวกับประสบการณ์นักศึกษา
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนจากต่างชาติจากทั่วโลก
-สมัครเรียนหลักสูตรต่อไปนี้ Master of Accounting, Master of Accounting (Professional), Master of Actuarial Practice, Master of Actuarial Science, Master of Actuarial Science (Professional), Master of Business, Master of Business (Professional),Master of Business Administration, Master of Business Administration (Professional), Master of Business Data Analytics, Master of Business Data Analytics (Professional), Master of Finance, Master of Finance (Professional), Master of Financial Management, Master of Financial Management(Professional),Master of Sport Management,Master of Sport Management(Professional), Master of Sport Management/Master of Project Management
         ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนในโปรแกรมที่ตนต้องการผ่านทาง application portal of the universityส่วนในการสมัครเพื่อคว้าโอกาสเกี่ยวกับทุน ต้องกรอกใบสมัครต่างหากที่ application form
        สำหรับหลักฐานประกอบใบสมัครที่นักศึกษาต้องแนบส่งให้มหาวิทยาลัยด้วย คือ
 • Academic transcripts
 • Letter of recommendations
 • Passport
 • Resume/CV
 • Graduation Diplomas
 • Language Requirement
 • IELTS – 7.0
 • TOEFL IBT – 98
 • CAE – 185
 • PTE – 65
 • English forAcademic Purposes (EAP) – 2
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES