ลบ แก้ไข

18ทุนบางส่วนที่Winnipeg

 
18ทุนบางส่วนที่Winnipeg
University of Winnipeg มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดากำลังรับใบสมัครชิงทุนUniversity of Winnipeg President funding for World Leaders in Canada, 2021 กับนักศึกษาต่างชาติที่มีบุคลิกเป็นผู้นำ สมัครเรียนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก และมีผลการเรียน 80%ขึ้นไป ทุนมีมูลค่าระหว่าง $3,500 – $5,000.
           University of Winnipeg เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่ในเมืองWinnipeg มณฑลManitobaของประเทศแคนาดา
           ผู้สมัครขอทุนต้องมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สูงพอที่จะมีส่วนร่วมในทุกด้านของการศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเข้าฟังการบรรยาย การอ่าน การเขียนและการพูดโต้ตอบโดยทุนนี้ครอบคลุมการเรียนในหลายหลักสูตร คือ Graduate, Collegiate, Professional, Applied and Continuing Education (PACE) หรือ English Language Program (ELP).
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียน ค่าเฉลี่ยขั้นต่ำ 80% หรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ
-ผู้สมัครจะต้องเข้าสู่ปีแรกของโปรแกรมที่กำหนด
-ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่โดดเด่น
           ผู้สนใจต้องกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ application for admission พร้อมทั้งส่งหลักฐานประกอบต่าง ๆ ดังนี้
-Personal Statement: Outline leadership qualities, extra-curricular/volunteer involvement and academic goals. This should be 250-500 words.
-Resume: List volunteer/extra-curricular activities in chronological order, work experience, awards, any publications, etc.
-Official Transcript.
          สำหรับโปรแกรมและหลักฐานการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยยอมรับ คือ
Test of English as a Foreign Language (IELTS): A minimum score of 550 with no less than 50 in each component (paper-based), or achieve a minimum score of 80 with no less than 19 in each component (internet-based).
International English Language Testing System (IELTS): Minimum band score of 6.5 based on the Academic Module
Cambridge English: Advanced (CAE): Minimum grade  C
CanTest: An average score of 4.5 in Listening and Reading; and a score of 4.0 in writing
A score of 3.5 in writing may be considered, depending on the program of study, and provided the student is registered in Academic Writing Extended (ESL).
Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A score of C
Michigan English Language Assessment Battery (MELAB): Minimum score of 80%
Canadian Academic English Language Assessment (CAEL): Minimum score of 60
Pearson Test of English PTE (Academic): Minimum of a score of 58
Academic English Program for University and College Entrance (AEPUCE): Successful Completion
Full Name: English Language Program (ELP) at The University of Winnipeg: Successful Completion of Academic Level 5
Full Name: English for Specific Purposes Program (ESP) at The University of Winnipeg: Minimum C+ in Academic Writing 1 and 2
         ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
President’s funding for World Leaders ranges from $3,500 – $5,000.
English Language Program: $3,500
Professional, Applied Continuing Education: $3,500
Undergraduate: $5,000
Collegiate: $3,500
Graduate: $5,000
           เดทไลน์ในการส่งใบสมัคร 1 มิถุนายน 2021
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES