ลบ แก้ไข

ทุนที่ม.ในมณฑลฝูเจี้ยน

 
ทุนที่ม.ในมณฑลฝูเจี้ยน
Full funding for Non-Chinese Students at Xiamen University in China, 2021เป็นทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอก โท และตรี สำหรับผู้สมัครต่างชาติ(non-Chinese) ทุนไม่จำกัดสาขา โปรแกรมสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาประจำปี 2021 เปิดรับใบสมัครถึง 15 เมษายน 2021
         มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ซึ่งรู้จักกันในชื่อว่า Xia Daก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1921 โดยชาวจีนโพ้นทะเลที่มีชื่อเสียง Mr.Tan KahKee เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ก่อตั้งโดยชาวจีนโพ้นทะเล และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นที่ กว่า 2,000 ไร่ ในมณฑลฝูเจี้ยนประกอบไปด้วย 43 คณะ
        เพื่อเพิ่มความเป็นสากล XMU ได้เปิดตัวโปรแกรมปริญญาภาษาอังกฤษขนาดกลางจำนวนมากสำหรับนักเรียนต่างชาติ หลักสูตรเหล่านี้สอนเป็นภาษาอังกฤษและมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติบนพื้นฐานที่มั่นคงและมีความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมจีน
        Full funding for Non-Chinese Students at Xiamen University in China, 2021เป็นทุนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกโดยที่ผู้ได้ทุนจะได้ผลประโยชน์ในแต่ละระดับ ดังนี้
Program Category Scholarship   Category Scholarship   Coverage
Bachelor’s program Second-class Tuition fee only.
Master’s program First-class Tuition fee and living   allowance (RMB 3,000/month)
Second-class Tuition fee only.
Doctoral program First-class Tuition fee and living   allowance (RMB 3,500/month)
Second-class Tuition fee only.
           จำนวนทุนที่ให้ ปริญญาตรี 5 และ 3ทุนตามลำดับ(Second-class & First-class),ปริญญาโท 8 และ 3ทุนตามลำดับ ส่วนปริญญาเอก 3 ทุน
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองที่ไม่ใช่ชาวจีน และมีสุขภาพที่ดี
-ผู้สมัครศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลายและมีอายุต่ำกว่า 30ปี
-ผู้สมัครปริญญาโทต้องจบปริญญาตรีและมีอายุต่ำกว่า 35ปี
-ผู้สมัครปริญญาเอกต้องมีปริญญาโทและมีอายุต่ำกว่า 40 ปี
         
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES