ลบ แก้ไข

ทุนรัฐบาลอินเดียปี2564-65

 
ทุนรัฐบาลอินเดียปี2564-6
สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียประกาศให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 แก่นักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก สาขาต่าง ๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (อาทิ พยาบาล กายภาพบำบัด ฯลฯ) และหลักสูตรแฟชั่น
            ผู้สมัครต้องมีทักษะความรู้ด้านการเขียนภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี มีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี ณ วันที่มหาวิทยาลัย/สถาบันของอินเดียตอบรับเข้าศึกษาต่อ
            ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ email: interpreter.bangkok@mea.gov.inหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0 2258 0300 – 6 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 
           รายละเอียดเพิ่มเติม Click..
 
 TOP RELATED


NEW STORIES