ลบ แก้ไข

ทุนป.โท-เอกAIที่UAE

 
ทุนป.โท-เอกAIที่UAE
Mohamed bin Zayed University แจ้งให้ทุนด้านArtificial Intelligenceระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2021-2022 สำหรับผู้สมัครจากนานาชาติที่จบมาในสาขาS.T.E.Mโดยเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 15 เมษายน 2021
            Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 เป็นสถาบันการศึกษาด้านการวิจัยที่มีชื่อเสียง มีแคมปัสอยู่ในกรุงอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ อิมิเรสต์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาความเชี่ยวชาญด้าน AI ที่หลากหลาย           
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครขอรับทุนจากทุกสัญชาติ ที่สมัครเข้าศึกษา Masters and PhD degree programme in Artificial Intelligence
-จบการศึกษา Bachelor’s degree in the S.T.E.M field
-เขียน Statement of Purpose Essay (500-1,000 words).
-Graduate Record Examination (GRE) (optional).
-มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.20 ขึ้นไป
-มีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 TOFEL ไม่ต่ำกว่า 90
          สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
100% tuition fees
Highly competitive monthly stipend
State-of-the-art student accommodation
UAE visa sponsorship
Health insurance coverage
Annual air ticket to home country
            ผู้สนใจได้รับสิทธิเหล่านี้ ต้องดำเนินการสมัครเรียน admission in a master’s and PhD degree coursework at the Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligenceจากนั้นจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ

Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES