ลบ แก้ไข

ทุน50%ที่กริฟฟิธ,ออสเตรเลีย

 
ทุน50%ที่กริฟฟิธ,ออสเตรเ
Griffith Universityมหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเสนอให้ทุน Griffith Remarkable Scholarships for International Students in Australia, 2021เป็นโปรแกรม Undergraduate และ Postgraduate courseworkไม่จำกัดสาขาแก่ผู้สมัครทุกสัญชาตินอกเหนือออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ เปิรับถึง 16 เมษายน 2021
        เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐยุคใหม่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลีย โดยGriffith Universityก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1971 เปิดสาขาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีครั้งแรกในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(Environmental science) และเอเชียศึกษา(Asian studies)
           สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นพลเมืองของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
-ข้อกำหนดเกรดเฉลี่ยต่ำสุดหรือเทียบเท่าในการศึกษาก่อนหน้าสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี โปรดดูอ้างอิงเกณฑ์ที่ minimum GPA criteria (PDF).ส่วนผู้สมัครหลักสูตรPostgraduate courseworkจะต้องมีเกรดเฉลี่ยต่ำสุดในการศึกษาระดับปริญญาตรี 3.0จากเต็ม 4.0หรือ 5.5จาก 7.0
-สมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี และได้รับตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัย ภายในวันปิดรับสมัครทุนการศึกษา
-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับสมัครที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตรปริญญาที่เสนอ รวมถึงผลการศึกษาก่อนหน้าและความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดการรับสมัครของมหาวิทยาลัย Griffith
         ผู้สนใจได้รับการแนะนำให้รีบสมัครเข้าศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก และส่งใบสมัครในรูปแบบ online form.ภายในเดทไลน์ที่กำหนดโดยผู้สมัครจะต้องส่งสำเนาเอกสารประกอบการสมัคร คือ สำเนาผลการเรียนที่ได้รับการรับรอง สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง และหากสมัครเรียนดนตรีหรือทัศนศิลป์อาจต้องส่งเกี่ยวกับ Portfolio, Medical checks หรือ Professional work experience
         
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES