ลบ แก้ไข

Future Workforce Workshop

 
Future Workforce Worksho
เชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 20-35 ปี จากอาเซียนและติมอร์ – เลสเต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือโครงการ2021 Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Future Workforce Workshop
       ข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งวิธีการสมัครสามารถหาได้จาก the YSEALI Future Workforce websiteTAF news release and social media post on the LeadEx Facebook page
 TOP RELATED


NEW STORIES