ลบ แก้ไข

Lincolnให้ทุนTaught Master

 
Lincolnให้ทุนTaught Mast
International Taught Master merit awards at Lincoln University, New Zealand สำหรับผู้เรียนจากต่างชาติที่ต้องการมาเรียนปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2020-2021 โดยมหาวิทยาลัยจะช่วยค่าใช้จ่ายในการศึกษาสูงสุด 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์ เปิดรับใบสมัครถึง 1 เมษายน 2021
          Lincoln University เป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1990 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ Lincoln College, Canterbury ได้แยกตัวเป็นอิสระจาก University of Canterbury โดยLincoln University ยังได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการสอนด้านการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดในซีกโลกใต้ มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติจากมากกว่า 60 ประเทศ
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก
-จบปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนปีสุดท้าย GPA เฉลี่ย B+
-เป็นผู้สมัครเรียนปริญญาโท ในหลักสูตรต่อไปนี้
Master of Business – Global Management and Marketing
Master of Business – Finance
Master of Professional Accounting (CPA)
Master of Sports and Recreation Management
Master of Tourism Management
Master of International Rural Development
Master of Applied Computing (November intake only)
Master of Pest Management
Master of Precision Agriculture
Master of Science in Food Innovation
Master of Environment Management & Policy
Master of Management in Agribusiness
Master of Management in Agricultural System
Master of Disaster Risk and Resilience
โดยผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเรียนadmission หลักสูตร postgraduate degree coursework กับ
 
ทางLincoln Universityให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถสมัครขอทุนต่อไป โดยหลักฐานในการสมัครประกอบไปด้วย CV, academic transcripts and certificates, a copy of the passport with the application
          ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าเรียน ยังมี คะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง
 Scholastic Aptitude Test (SAT) หรือ American College Test (ACT) ขณะที่คะแนนด้านภาษาอังกฤษ
-IELTS – 5.5 overall, with at least 5.5 for Reading and Writing, and no other component less than 5.0.
-TOEFL – overall score of 46 (with at least 18 in Writing)
-PTE – 42 overall score, with at least 42 in Reading and Writing and at least 36 in other communicative skills.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES