ลบ แก้ไข

เชิญร่วมโครงการผู้นำสตรี

 
เชิญร่วมโครงการผู้นำสตรี
โครงการ U.S.-ASEAN Women's Leadership Academy for YSEALI ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครแล้ว!
คณะผู้แทนสหรัฐฯ ประจำอาเซียนและองค์กรเพื่อสังคม Wedu ขอเชิญสตรีในแวดวงสาธารณสุขที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ U.S.-ASEAN Women's Leadership Academy for YSEALI เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและก้าวขึ้นมาอยู่ในแนวหน้าของวงการสาธารณสุข
           ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564 อ่านรายละเอียดและวิธีการรับสมัครได้ที่ bit.ly/apply2021ysealiwla
 
Application for the 2021 U.S.-ASEAN Women’s Leadership Academy for YSEALI is now open! The U.S. Mission to ASEAN in collaboration with Wedu is calling all women leaders ages 20-30 years old working in the public health sector to advance their leadership skills and elevate as a woman leader in their community! Apply before January 28, 2021!
Read details of the eligibility and how to apply here: bit.ly/apply2021ysealiwla
 
 TOP RELATED


NEW STORIES