ลบ แก้ไข

ทุนStipendium Hungaricum

 
ทุนStipendium Hungaricum
รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี โดยผู้สมัครต้องมี
คุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2545
3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน ยกเว้นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ และผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้
              ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://apply.stipendiumhungaricum.hu ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
 
 TOP RELATED


NEW STORIES