ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่ KAIST,เกาหลีใต้

 
ทุนป.ตรีที่ KAIST,เกาหลี
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)สถาบันอุดมศึกษาระดับแนวหน้ากำลังเปิดรับสมัครชิงทุนKAIST Undergraduate Scholarships for International Studentsเป็นทุนค่าเรียนเต็มจำนวน ในระดับปริญญาตรี เปิดรับใบสมัครออนไลน์ถึง 23 ตุลาคม 2020
            สถาบันชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี (Korea Advanced Institute of Science & Technology, KAIST) เป็นสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในเมืองวิทยาศาสตร์ Daedeok (เมืองแทจอน) ประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งใน ค.ศ. 1981โดยการรวมเข้าด้วยกันของสถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์เกาหลี (Korea Advanced Institute of Science, KAIS) กับ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี (Korea Institute of Science and Technology, KIST)  
          KAIST เป็นสถาบันอุดมศึกษาเดียวในเกาหลีที่ดูแลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการ จุดประสงค์ของสถาบันคือผลิตนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีความสามารถสูง เพื่อทำงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ และเพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยให้สถาบันอื่น ชาวเกาหลีใต้โดยทั่วไปยอมรับว่า KAIST เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในประเทศ และรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์จากโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์เข้าเรียนอยู่อย่างสม่ำเสมอ
         KAIST Undergraduate Scholarships for International Studentsเป็นทุนระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาต่าง ๆ คือ Sciences,Life Science and Bioengineering,Engineering ,Liberal Arts and Convergence Science,Business
        ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับ Full scholarship (tuition and fees)ในห้วง 8 ภาคการศึกษา หรือ ประมาณKRW 12,600,000
          คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนจากนานาชาติ
-สมัครเรียนในสาขาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนที่Korea Advanced Institute of Science and Technology
-สามารถรักษาสถานะของคะแนนระหว่างศึกษาไว้ที่ GPA of over 2.7 out of 4.3 at KAIST
            ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร มีดังนี้
Step 1: Apply for Admission
 • Apply for this scholarship; students must take admission in this university.
 Apply for Admission
Step 2: Submit Required Documents
 • One Recommendation Letter
 • Application form
 • High School Profile
 • High School & University Transcript
 • Official English Proficiency Test(EPT) Score Report
 • Loss of Korean Nationalit
 • Certificate of Facts Concerning Entry & Exit issued by the Korean Immigration Office.
 • Passport size photo
 • Previous year mark sheet
 • One copy of an ID card or a passport
Entry Requirements
 • Applicants must have a high school certificate.
 • A diploma from an accredited secondary school.
 • Candidate must hold the English language proficiency certificate.
Visa Requirements
Suppose you need to stay in South Korea for your academic programme for more than three months then you will require a South Korean student visa. There are following document need to apply for the student visa.
 • Application Form 
 • Photo of passport size. 
 • Initial passport (validity of 6 months minimum) 
 • Academic documents, notarized with the true attested edition.
 • Financial documents (Notarized or original, six months bank statement till the date of submission).
 • Certificate of the health of TB Test issued by the designated hospital.
 • Study Plan/Personal Statement.
 • Guarantor’s letter for Finance.
Application Deadline: 23rd October 2020 by 5:00 p.m.(KST)
Contacts of Admissions Office: Tel.: +82-42-350-4803 Fax: +82-42-350-2420 advanced.adm[at]kaist.ac.kr
University Location: E16-1 Bldg., Rm#102, 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34141, Republic of Korea.
 
Start Your Application
 TOP RELATED


NEW STORIES