ทุนป.ตรีที่ KAIST,เกาหลีใต้
ทุนป.ตรีที่ KAIST,เกาหลี
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)สถาบันอุดมศึกษาระดับแนวหน้ากำลังเปิดรับสมัครชิงทุนKAIST Undergraduate Scholarships for International Studentsเป็นทุนค่าเรียนเต็มจำนวน ในระดับปริญญาตรี เปิดรับใบสมัครออนไลน์ถึง 23 ตุลาคม 2020
            สถาบันชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี (Korea Advanced Institute of Science & Technology, KAIST) เป็นสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในเมืองวิทยาศาสตร์ Daedeok (เมืองแทจอน) ประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งใน ค.ศ. 1981โดยการรวมเข้าด้วยกันของสถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์เกาหลี (Korea Advanced Institute of Science, KAIS) กับ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี (Korea Institute of Science and Technology, KIST)  
          KAIST เป็นสถาบันอุดมศึกษาเดียวในเกาหลีที่ดูแลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการ จุดประสงค์ของสถาบันคือผลิตนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีความสามารถสูง เพื่อทำงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ และเพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยให้สถาบันอื่น ชาวเกาหลีใต้โดยทั่วไปยอมรับว่า KAIST เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในประเทศ และรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์จากโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์เข้าเรียนอยู่อย่างสม่ำเสมอ
         KAIST Undergraduate Scholarships for International Studentsเป็นทุนระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาต่าง ๆ คือ Sciences,Life Science and Bioengineering,Engineering ,Liberal Arts and Convergence Science,Business
        ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับ Full scholarship (tuition and fees)ในห้วง 8 ภาคการศึกษา หรือ ประมาณKRW 12,600,000
          คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนจากนานาชาติ
-สมัครเรียนในสาขาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนที่Korea Advanced Institute of Science and Technology
-สามารถรักษาสถานะของคะแนนระหว่างศึกษาไว้ที่ GPA of over 2.7 out of 4.3 at KAIST
            ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร มีดังนี้
Step 1: Apply for Admission
 Apply for Admission
Step 2: Submit Required Documents
Entry Requirements
Visa Requirements
Suppose you need to stay in South Korea for your academic programme for more than three months then you will require a South Korean student visa. There are following document need to apply for the student visa.
Application Deadline: 23rd October 2020 by 5:00 p.m.(KST)
Contacts of Admissions Office: Tel.: +82-42-350-4803 Fax: +82-42-350-2420 advanced.adm[at]kaist.ac.kr
University Location: E16-1 Bldg., Rm#102, 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34141, Republic of Korea.
 
Start Your Application
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 14 ตุลาคม 2563
พิมพ์หน้านี้