ลบ แก้ไข

ทุน50%ที่Charles Darwin

 
ทุน50%ที่Charles Darwin
Charles Darwin Universityมหาวิทยาลัยของรัฐในออสเตรเลีย เสนอให้ทุนส่วนลดค่าเรียนปีแรก50%(ปีถัดไป10%)สำหรับผู้สมัครต่างชาติที่ผลการเรียนที่ผ่านมาระดับยอดเยี่ยม โดยเป็นทุนโปรแกรม Undergraduate หรือ Postgraduate Coursework Degree ในสาขาต่าง ๆ ที่กำหนดเปิดรับถึง 30 พฤศจิกายน 2020
            Charles Darwin University (CDU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.2003 ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย Northern Territory ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีอากาศร้อนชื้นเป็นทะเลทรายเหมาะสำหรับผู้ที่รักความเป็นอิสระและชื่นชอบการผจญภัย ไปในดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ยาวนาน
           Charles Darwin University Global Excellence Awards in Australia เป็นทุน undergraduate and postgraduate degree programที่ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ คือ
Advertisements
Science
Mathematics
Communications
Engineering
Economics
Environment
Visual Studies
Health
Humanities
Music
Various
 
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้เรียนจากนานาชาติ มีผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยม มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 80% ในการสำเร็จการศึกษาที่ผ่านมา
-ต้องคงไว้ซึ่งการลงทะเบียนเต็มเวลา 40 credit points (0.5 EFTSL) ในแต่ละภาคการศึกษาหรือได้รับการอนุมัติให้ลดภาระการศึกษาของพวกเขาหรือลาพักการศึกษาสำหรับภาคการศึกษา
-ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนส่วนหนึ่งในหรือก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน (วันแรกของการสอน) ของแต่ละภาคการศึกษา
-ต้องรักษาความก้าวหน้าทางการศึกษาที่น่าพอใจในแต่ละภาคการศึกษาโดยมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 4.5 และไม่มีคะแนนสอบตกในหน่วยใด ๆ
           สำหรับขั้นตอนในการสมัคร มีดังต่อไปนี้
Step 1: Apply for Admission
For enlisted this educational program, you have to take admission in undergraduate and postgraduate degree coursework through online or an agent at the Charles Darwin University. You must be download the application form and submit it with your application for admission to a degree program at CDU.
Apply for admission
Step 2: Submit Required Documents
 • High school Diploma Certificate
 • School transcripts already available
 • Transcripts from prior school (only if requested)
 • Post-Secondary Transcription
 • Official survey results
 • Start / Course Vitae
 • Supporting statement (up to 500 words)
 • Two references report (academic or professional)
Entry Requirements
 • Applicants must fulfil the university’s academic criteria for admission into their chosen degree course.
 • For an undergraduate degree, Seekers must be completed the Australian year 12 or equivalent.
 • Seekers must be earned the Australia bachelor degree or equivalent.
 • Applicants must show the providence of English Language proficiency.
Visa Requirements
As an international student, you must hold a valid Australian visa in Australia for the duration of your study. The Department of Home Affairs is responsible for issuing visas for students wishing to study in Australia. When you obtain a CDU Confirmation of Enrollment (eCoE), you can apply for a student visa.
You must understand and ensure that your visa conditions are not met. The Department of Home can cancel your visa if you violate a visa.
Start Your Application
 TOP RELATED


NEW STORIES