ลบ แก้ไข

Otagoให้ทุนป.ตรีหลายสาขา

 
Otagoให้ทุนป.ตรีหลายสาขา
University of Otago มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่ Dunedin, Otago, New Zealand ประกาศให้ทุนVice-Chancellor’s Humanities international awards แก่ผู้สมัครต่างชาติเป็นทุนระดับปริญญาตรีในสาขาที่กำหนด ทุนมีมูลค่าNZ$10,000ผู้สนใจสามารถสมัครได้ถึง 31 ตุลาคม 2020  
           University of Otago เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับให้มีคุณภาพทางด้านงานวิจัยในระดับสูง โดยในปี 2006 มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับสองในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นรองเฉพาะมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์โครงการให้ทุนครั้งนี้มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถสูงจากทั่วโลกได้มีโอกาสเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโอทาโก
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นผู้สมัครสัญชาตินานาชาติ
-สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ต่อไปนี้ Bachelor of Arts (BA),Bachelor of Arts and Commerce (BCom),Bachelor of Arts and Science (BASc)
-ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีสุดท้ายในต่างประเทศหรือในนิวซีแลนด์ โดยมีคุณสมบัติการเข้ามหาวิทยาลัยเทียบเท่ากับ NZQA ระดับ 3 หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมในต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับเทียบเท่ากับ NZQA ระดับ 4; หรือOtago’s Foundation Year
 
          ผู้สนใจต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรที่กำหนดและเมื่อได้รับการตอบรับเข้าศึกษาplace แล้วจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องแยกสมัครทุนอีกครั้ง สำหรับหลักฐานในการสมัครเรียน ประกอบไปด้วย Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES