ลบ แก้ไข

ทุน100%บัณฑิตศึกษาที่KNU

 
ทุน100%บัณฑิตศึกษาที่KNU
KNU International Graduate Scholarship in South Koreaเป็นทุนเรียนปริญญาโทและเอก ประจำปี 2020-2021 ที่ Kyungpook National Universityโดยมีทุนช่วยเหลือค่าเรียนทั้งหมดตลอดโปรแกรมการศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 70 ทุน เปิดรับใบสมัครถึง 1 พฤศจิกายน 2020
              Kyungpook National University เป็นศูนย์กลางชั้นนำสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเมือง Daegu ประเทศเกาหลีใต้ นับตั้งแต่การก่อตั้งในปีค.ศ.1946 มหาวิทยาลัยได้รับความนิยมในหมู่นักเรียน ที่นี่แบ่งออกเป็น 19colleges and schoolsรวมทั้ง 14 graduate schools ที่มีการเปิดหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย คือ undergraduate, graduate, professional graduate และ speciality graduate programs.
             KNU International Graduate Scholarship เป็นทุนเปิดสำหรับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งมีระยะเวลา 2 ปีและหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกแบบผสมผสานซึ่งยาว 4 ปี
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาในโปรแกรมที่กำหนด
-ผู้มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องมีคะแนน TOEFL with the score of 530(CBT 197, iBT 71), IELTS with the score of 5.5, CEFR B2, TEPS with the score of 600, TOEIC with the score of 700 or higher.
                ผู้สนใจไม่จำเป็นต้องแยกใบสมัคร โดยจะได้รับพิจารณาเรื่องการขอทุนโดยอัตโนมัติ หากดำเนินการสมัครเรียน(course.)เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลักฐานในการลงทะเบียนเรียน ประกอบไปด้วย Pre-qualification degree, copies of academic transcripts and award, certificates of English language proficiency, a statement and a copy of passport
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES