ลบ แก้ไข

ทุนPhD.Advanced Manufacturing

 
ทุนPhD.Advanced Manufact
A*Star-University of Warwick (AWP) EngD Partnership International funding for the academic year 2020-2021เป็นโปรแกรมทุนเปิดรับผู้สมัครทั้งในและนอกประเทศสิงคโปร์ที่ต้องการเรียนหลักสูตรDoctor of Engineering (EngD) degree programin Advanced Manufacturing
           The Agency for Science, Technology, and Research หรือหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย (A * STAR) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาททางด้านสนับสนุน รองรับและจัดประชุมโครงการวิจัยที่สำคัญ ๆ ในชุมชนการวิจัยในสิงคโปร์และที่อื่น ๆ
           A * STAR ขับเคลื่อนการวิจัยเชิงภารกิจที่ส่งเสริมการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มันมีบทบาทสำคัญในการบำรุงเลี้ยงและการพัฒนาความสามารถและผู้นำสำหรับสถาบันวิจัยของเราชุมชนการวิจัยที่กว้างขึ้นและอุตสาหกรรม
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าของ University of Warwick
-ได้รับเกียรตินิยม อย่างน้อยอันดับ 2หรือ 2nd Upper-Class Honours
-ปัจจุบันไม่ได้ศึกษาวิจัยในโปรแกรมอื่นหรือรับทุนจากแหล่งอื่นอยู่
-จำเป็นต้องได้รับเอกสารแนบการวิจัยหนึ่งปีที่สถาบันวิจัย A * STAR ก่อนการศึกษาระดับปริญญาเอก
           เดทไลน์ในการสมัคร 1 ตุลาคม 2020.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES