ลบ แก้ไข

ทุนบัณฑิตศึกษาที่Melbourne

 
ทุนบัณฑิตศึกษาที่Melbour
University of Melbourneแจ้งกำลังเปิดให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้สมัครทั้งในออสเตรเลียและนานาชาติ โดยให้เป็นทุนจำนวน 600 ทุน ในทุกสาขาวิจัย เป็นการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2020 ทุนมีมูลค่าเต็มจำนวนค่าเรียน และสูงสุด $110,000เปิดรับใบสมัครถึง 31 ตุลาคมศกนี้
            University of Melbourne เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ มีอายุมากกว่า 160 ปี โดยก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1853 ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่คงความมีคุณภาพและความมีชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน และได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย มีนักศึกษาจาก 150 ประเทศทั่วโลกและนักเรียนท้องถิ่นรวมกว่า 50,000 คนในแต่ละปี
          ล่าสุดมมีข่าวการให้ทุนในชื่อUniversity of Melbourne Graduate Research Scholarships for International Students in Australiaเป็นโปรแกรมทุนวิจัยในระดับ Master หรือ Doctorateไม่จำกัดสาขาโดยผู้สมัครต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีโดยสามารถใช้University of Melbourne TOEFL Institution Code0974 เพื่อแจ้งผลคะแนนโทเฟลในการสมัครครั้งนี้ อย่างไรก็ตามบางคณะที่อยู่ในโครงการให้ทุนครั้งนี้อาจรับผลคะแนนหลาย ๆ แบบ คือIELTS, TOEFL, Pearson Test of English หรือ CAE
         Melbourne Research Scholarship เป็นทุนระยะเวลา 2 ปี ในการทำวิจัยระดับปริญญาโท และ 3 ปี(อาจต่อขยาย 6 เดือน)ในการทำวิจัยระดับปริญญาเอก ส่วนผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับมีหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้สมัครแต่ละกรณี ซึ่งอาจได้สิทธิ 1 ข้อ หรือมากกว่า จากผลประโยชน์ต่อไปนี้คือ
-ค่าที่พักอาศัย
-ค่าเรียนเต็มจำนวน
-ค่าประกันสุขภาพ
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีผลการศึกษาที่ผ่านมาในระดับดีเยี่ยม
-ได้ทำการสมัครหรือมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาโปรแกรมการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ University of Melbourne หรือ
-กำลังศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น
         ผู้สนใจสามารถดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ โดยส่งแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมเอกสารประกอบไปยังลิงก์ ต่อไปนี้.
https://unimelb_admissions_scholarships.formstack.com/forms/graduate_research_scholarships_applicationภายใน 31 ตุลาคม 2020
 
Official Website
 TOP RELATED


NEW STORIES