ลบ แก้ไข

ทุนป.เอกที่U. of Waikato

 
ทุนป.เอกที่U. of Waikato
University of Waikato เชิญผู้สมัครในประเทศ ผู้มีที่อยู่ถาวรในนิวซีแลนด์ รวมทั้งจากนานาชาติ สมัครโปรแกรมDoctoral scholarshipsซึ่งเป็นทุนปริญญาเอกในสาขาใด ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ทุนมีมูลค่า$25,000 pa + domestic tuition fees and Student Services Levy
             University of Waikatoหรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าWaikato University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่เมืองHamiton ของนิวซีแลนด์ และยังมีSatellite Campus อยู่ที่ Taurangaทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Waikato International Excellence ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมการศึกษานานาชาติและการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีพรสวรรค์ซึ่งลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปรับพื้นฐาน,ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่นี่
          ผู้สมัครที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแรก ต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ดีโดยทั่วไปในรูปแบบของคะแนน IELTS หรือ TOEFL
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ทุนเปิดรับ New Zealand citizens, permanent residents, and international students
-เปิดรับผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกที่นี่
-ตั้งใจเรียนเต็มเวลาที่ University of Waikato
            ในการสมัครขอทุน จะมีการพิจารณาใบสมัครปีละ 3 รอบ โดยครั้งนี้ผู้สมัครต้องดำเนิน ภายในเดทไลน์ 31 พฤษภาคม 2020
 
application form.
Further Official Scholarship Information and Application
 TOP RELATED


NEW STORIES