ลบ แก้ไข

ECU School of Engineeringให้ทุนPhD

 
ECU School of Engineerin
มหาวิทยาลัยดังในเมืองทางตะวันตกของออสเตรเลีย Edith Cowan Universityโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์แจ้งข่าวดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ด้วยการเปิดรับสมัครชิงทุนECU School of Engineering PhD Full tuition grant in Australia, 2019โดยผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงความฉลาด และมีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางด้านวิศวะ โดยเปิดรับใบสมัครถึง 31 ธันวาคม 2019
          Edith Cowan Universityเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองเพิร์ธของรัฐออสเตรเลียตะวันตก โดยมหาวิทยาลัยได้ชื่อนี้มาจากชื่อของสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาของออสเตรเลีย และก็เป็นชื่อของผู้หญิงคนแรกเช่นกันที่ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศนี้
          ECU School of Engineeringมีหลักสูตรมาตรฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2 แบบ คือ 4-year Bachelor of Engineering coursesและ3+2 model comprising a 3-year Bachelor of Engineering Science program 
          ผู้พิชิตทุนจะได้รับการยกเว้นค่าศึกษาวิจัยเต็มจำนวน พร้อมกับได้รับประกันสุขภาพ ในวงเงิน $10,000
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้มีสัญชาติออสเตรเลีย หรือ นานาชาติ 
-สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร PhD degree in the field of Engineering
-สิ่งที่ผู้สมัครต้องส่งประกอบการสมัคร expression of interest, research proposal, transcript, master’s thesis, English competency, and publications
          ผู้สนใจต้องลงทะเบียนเรียนโปรแกรมปริญญาเอกที่School of Engineering ผ่านทางonline applicant portal
โดยหลังจากได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES