ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยที่3U.ดังในสิงคโปร์

 
ทุนวิจัยที่3U.ดังในสิงคโ
สิงคโปร์เปิดให้ทุนประจำปี 2019 แก่นักศึกษาต่างชาติที่ National University of Singapore (NUS)หรืออีก 2 แห่งที่ร่วมโครงการ Nanyang Technological University (NTU) และ Singapore University of Technology and Design (SUTD) เป็นทุนครอบคลุมแทบทุกอย่าง เปิดรับใบสมัครถึง 1 ธันวาคม 2019 สำหรับเข้าศึกษาวิจัยในเดือนสิงหาคม ปี 2020          
 
              Singapore International Graduate Award (or SINGA) มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา รวมไปถึงการสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ จึงมีการให้ทุนระดับปริญญาเอก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาวิจัยชั้นยอดจากชาติต่าง ๆ ทั่วโลก ได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศความหลากหลายทางวิชาการในประเทศสิงคโปร์ในการทำวิจัยภายใต้ 2 หัวข้อหลักคือBiomedical Sciences; และPhysical Science and Engineering.
        โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาดังของสิงคโปร์ ประกอบไปด้วย Agency for Science, Technology & Research (A*STAR),Nanyang Technological University (NTU),National University of Singapore (NUS) และ Singapore University of Technology and Design (SUTD) โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทำงานวิจัยในแล็บที่สถาบันแห่งใดแห่งหนึ่งที่ตนเลือกภายใต้การให้คำปรึกษาของนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นและมีชื่อเสียงระดับโลก
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากนานาชาติ สมัครเข้าศึกษาวิจัยในสาขา Biomedical Sciences and Physical Science and Engineering
-มีความชื่นชอบในการทำวิจัย และมีผลงานทางวิชาการที่ผ่านมาในระดับเยี่ยมยอด
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี(เขียนและพูด)
-มีแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ
       ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
-เงินเดือน ๆ ละS$2,000(ปีละSGD 24,000) และจะเพิ่มเป็นเดือนละS$2,500 (ปีละSGD 30,000) หลังจากผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด
-ค่าศึกษาวิจัย ตลอดหลักสูตร 4 ปี ของการทำPhD
-ค่าแรกเริ่ม(เซตติ้ง) SGD 1,000
-ค่าโดยสารเครื่องบิน SGD 1,500
            ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์โดยต้องเข้าไปที่ลิงก์https://app.a-star.edu.sg/sms/applicant/Login.aspxและกรอกอีเมล์ และพาสเวิร์ด ทั้งนี้การสมัครต้องมีหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้
 
-Browse PhD Research Projects
-Transcripts & Reports
-Bachelor’s and/or Master’s academic transcripts
-Bachelor’s Degree certificate(s) / scroll(s) or a letter of certification from the university on your candidature if your degree certificate/scroll has not yet been conferred
-2 recommendation reports (to be completed and submitted online by the referees)
-GRE / IELTS / TOEFL / SAT I & II / GATE results. However, do note that you may be requested by the university to submit satisfactory scores as part of the university admission requirement it is totally Optional.
 
Official Website
 TOP RELATED


NEW STORIES