ลบ แก้ไข

ทุนป.โทเทววิทยาที่นิวซีแลนด์

 
ทุนป.โทเทววิทยาที่นิวซีแ
University of Canterburyประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่น เป็นทุน UC Gordon Watson International Scholarship in New Zealand, 2020เรียนปริญญาโทdegree coursework for the academic year 2020-2021 ทางด้านเทววิทยา หรือ Theology มีมูลค่าเป็นค่าเรียน $12,000 เปิดรับใบสมัครถึง 1 มีนาคม 2020
            UC สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1873 ได้ชื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศนิวซีแลนด์ มีการสอนมากกว่า 80 สาขาวิชา อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับเป็น5-Star QS ranking for internationally-renowned research and teaching
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาตินิวซีแลนด์และมาจากชาติต่าง ๆ ทั่วโลก
-สมัครเรียนปริญญาโทในสาขาเทววิทยาที่University of Canterbury
-มีหลักฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
            ผู้สนใจต้องเข้าไปสมัครเรียน postgraduate degree coursework at the University of Canterburyหลังจากนั้นจึงสามารถapply เพื่อทำเรื่องขอทุนต่อไปได้
 
Apply Now
 
 TOP RELATED


NEW STORIES