ลบ แก้ไข

ทุนสำหรับนักกีฬาที่Newcastle

 
ทุนสำหรับนักกีฬาที่Newca
Newcastle University มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร กำลังเปิดรับผู้เรียนจากนานาชาติสมัครชิงทุนNewcastle University International Sports Scholarships in UK, 2019เป็นทุนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทครอบคลุมหลากหลายชนิดกีฬา โดยผู้สมัครต้องเป็นนักกีฬาระดับชาติ
       มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษโดย Newcastle University ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1834 โดยช่วงนั้นมีสถานะเป็น School of Medicine and Surgeryปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ และได้รับการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยท็อป 25 ของสหราชอาณาจักร
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นผู้สมัครจากนานาชาติ(รวมทั้งUK) สมัครเรียนระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
-ผู้สมัครจะต้องเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยและเข้าแข่งขันในมหาวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในอังกฤษ หรือ British Universities Colleges Sport (BUCS)
-เป็นนักกีฬาระดับชาติ ในประเภทต่าง ๆ คือAmerican Football, Badminton, Basketball, Canoe, Fencing, Football, Golf, Hockey, Lacrosse, Netball, Rowing, Rugby League, Rugby Union, Ski, Squash, Table Tennis, Tennis, Volleyball, Water polo
-มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
           ผู้สนใจต้องเข้าไปสมัครออนไลน์ online award application formและได้รับตอบรับเข้าศึกษา
หรือสามารถสมัครในคุณสมบัตินักกีฬาคนพิการ Disability Sports Awards form
            ทุนมีมูลค่าสูงสุด £10,000โดยสามารถสมัครได้ ภายในเดทไลน์ 2 ตุลาคม 2019
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES