ลบ แก้ไข

ทุนPhD.ที่Southern Denmark

 
ทุนPhD.ที่Southern Denma
University of Southern Denmark ภายใต้การสนับสนุนด้านเงินทุนของรัฐบาลเดนมาร์ก อยู่ระหว่างเปิดรับนักศึกษาทุกคนยกเว้นผู้ที่มาจากประเทศ EU / EEA เพื่อชิงทุนระดับบัณฑิตศึกษา มีทั้งทุนช่วยค่าเรียนเต็มจำนวนและช่วยเรื่องค่าครองชีพ โดยวัตถุประสงค์หลักของสถาบันคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งรากฐานทางการศึกษารวมถึงทำให้ผู้เรียนมีนวัตกรรมที่ล้ำหน้า
         ที่University of Southern Denmark เงื่อนไขของทุนการศึกษา เปิดรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา หรือผู้ที่สมัครผ่านการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมถึงเปิดรับนักศึกษาทั่วไป ทุนการศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน คือค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าครองชีพจำนวน DKK 6090ต่อเดือน(ก่อนหักภาษี)
        มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นเดนมาร์กเปิดรับนักศึกษากลุ่มแรกเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่แคมปัส ในOdenseในเดือนกันยายน 1966 และสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
        ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเรื่องการขอทุนโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีการแยกสมัครต่างหาก
         สำหรับเดทไลน์ในการสมัครล่าสุด 1 กันยายน 2019
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES