ลบ แก้ไข

ทุนโปรแกรมอบรมผู้นำสตรี

 
ทุนโปรแกรมอบรมผู้นำสตรี
เชิญสตรีที่มีความเป็นผู้นำสูงสมัครร่วมโครงการ IWF Fellows Programซึ่งเป็นโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงทั่วโลก เพื่อร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างสรรค์ ในหลากหลายรูปแบบ เป็นเวลา 20วัน ที่Harvard Business School and INSEAD campuses in France, Singapore and Abu Dhabi (UAE)
              Business School for the World,the Leaderships Foundation นำเสนอการฝึกอบรมเชิงสร้างสรรค์และการฝึกอบรมแบบหลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและความสามารถในการจัดการเชิงกลยุทธ์โดย IWF ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1982ในสหรัฐอเมริกา โดยInternational Women’s Forumเติบโตขึ้นทั่วทั้ง 6 ทวีป มีสาขา 75 แห่ง ใน 34 ประเทศ
             ทุนIWF Fellows Program for International Applicants, 2019-2020มีจำนวน 35 ทุน โดยผลประโยชน์ที่จะได้รับประกอบไปด้วย..,
-ค่าศึกษา อบรม คนละ US $27,500 
-Four-day orientation and leadership development program, followed by participation in the IWF World Leadership Conference drawing 850+ female executives from more than 40 nations
-Two weeks of customized executive training at Harvard Business School and INSEAD
-Mentor Visits
-All Meals & Accommodations
-All Course Materials
-Transportation is not provided (ground and air travel)
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ตัวแทนที่ทำการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ในองค์กรและชุมชนของตน
-มีความสามารถในการมีส่วนร่วมและนำประโยชน์จากโครงการมาทำประโยชน์
-มีความทะเยอทะยานที่จะผลักดันอาชีพตนให้ขึ้นสู่ระดับสูงสุด และปรารถนาที่จะไปสู่การเป็นต้นแบบและการให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น
-ช่ำชองในประสบการณ์วิชาชีพ / ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญและประสบความสำเร็จที่ชัดเจน
-ความสามารถทางสติปัญญาระดับสูง ดูจากหลักฐานทางวิชาการและการอ้างอิงจากบุคคลที่น่าเชื่อถือ
-มีบุคลิกที่เข้มแข็ง มีแรงจูงใจและความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย
-มีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุนนี้และความมุ่งมั่นใน Legacy Project
-คาดหวังได้ว่าจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาชีพและความเป็นผู้นำที่ต่อเนื่องไปอีก อย่างน้อย 10 ปีนับจากได้ทุนนี้
-ผู้สมัครขอทุนจากนอกสหรัฐ ต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์ที่ผู้ให้ทุนกำหนด
              ผู้สนใจทุนนี้ ต้องดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ภายในเดทไลน์ 1 มิถุนายน 2019
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES