ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยสำหรับนักวิทย์ไทยที่U.S.

 
ทุนวิจัยสำหรับนักวิทย์ไท
ASEAN-U.S. Science and Technology Fellows Program เป็นโปรแกรมทุนสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่มีวุฒิปริญญาเอก(หากป.โทต้อง+ประสบการณ์ 5ปี) โดยให้กับผู้สมัครจากชาติอาเซียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในรัฐบาล แต่เน้นผู้ที่ไม่ได้เป็นมากกว่า เปิดรับใบสมัครถึง 24 กุมภาพันธ์ 2019
            ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้มีพรสวรรค์ที่เหมาะสมและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ในการกำหนดนโยบายในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมวิธีการข้ามภาคส่วนมากขึ้นในการใช้หลักฐานและข้อมูลสำหรับการกำหนดนโยบายเชิงประจักษ์ในภาครัฐของประเทศผู้สมัคร
            เป้าหมายหลักของผู้ให้ทุน USAIDคือการให้โอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรมที่ครอบคลุมและมีคุณภาพสูงซึ่งสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ศึกษาโดยผู้สมัครขอทุนต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่มาจากชาติในอาเซียนซึ่งประกอบไปด้วย Thailand, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, และ Vietnam เพื่อเดินทางไปศึกษาวิจัยที่สหรัฐ ในโปรแกรม 12 เดือนเต็ม
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีอายุน้อยกว่า 45 ปี นับถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
-เปิดรับแทบทุกสถานะ แต่เน้นสตรีและชนกลุ่มน้อย ในขณะที่ปริญญาเอกเป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง แต่ที่ขาดไม่ได้ต้องมีวุฒิปริญญาโท(ส่วนมากป.เอกจะได้ทุน)ผู้สมัครป.โทต้องมีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อยห้าปี
-เน้นรับนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาลของตน
-นักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลที่สมัครจะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในเรียงความว่าทุนจะให้โอกาสใหม่ ๆ และพัฒนาอาชีพของพวกเขาได้อย่างไร
•นักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลไม่สามารถหาพันธมิตรเพื่อดำรงตำแหน่งต่อไปในกระทรวงหรือบทบาทในปัจจุบัน
•กลุ่มมิตรภาพสนับสนุนการใช้งานโดยเฉพาะจากนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาลบ้านเกิดของพวกเขา
•นักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมนี้จะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในคำถามเรียงความของพวกเขาว่ามิตรภาพจะให้โอกาสใหม่ ๆ และพัฒนาอาชีพของพวกเขาได้อย่างไร
           ผู้สมัครขอทุน ต้องส่งใบสมัครไปยัง ASEANScienceFellow-at-dai.com.
Application Form Link
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES