ลบ แก้ไข

ทุนระดับสูงICDFที่ไต้หวัน

 
ทุนระดับสูงICDFที่ไต้หวั
รัฐบาลไต้หวันแจ้งให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือปริญญาโท-ปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน โดยเปิดรับสมัครระหว่าง 1 มกราคม 2562 – 15 มีนาคม 2562 ทุนครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก และมีเงินเดือนให้เดือนละราว 15,000 – 17,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
            รายละเอียดสำคัญของทุน
-จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน: ประมาณ 5 ราย
-ทุนครอบคลุม: ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวันชั้นประหยัด ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียน ค่าประกัน ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายทุกเดือน ราว 15,000 – 17,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือน
-ระยะเวลารับทุน: 2 ปีสำหรับปริญญาโท และ 4 ปี สำหรับปริญญาเอกในปี 2562นี้มีโปรแกรมที่ทุน ICDF ครอบคลุม 25 หลักสูตรการเรียนสำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการร่วมสมัคร หากสนใจ สามารถเข้าลิ้งค์ด้านล่างและดาวน์โหลดไฟล์แนบสำหรับประกอบการพิจารณา
 
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2
ICDF scholarship1
ICDF scholarship2
            สำหรับข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านไลน์ @TTedu โดยทาสำนักงานฯ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นภาษาไทย จีน และอังกฤษ
 
 TOP RELATED


NEW STORIES