ลบ แก้ไข

ทุนป.โทคณิตศาสตร์ที่ฝรั่งเศส

 
ทุนป.โทคณิตศาสตร์ที่ฝรั่
เป็นทุนโปรแกรมปริญญาโท 1 และ 2 ปี เกิดจากความร่วมมือของหลายสถาบันด้านคณิตศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศส นำโดย The Mathematics Foundation Jacques Hadamard (FMJH) กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติที่มีพรสวรรค์ ภายใน 31 มกราคม 2019
           วัตถุประสงค์ของมูลนิธิคณิตศาสตร์ฯ หรือ Mathematics FoundationJacques Hadamard (FMJH) คือการนำนักคณิตศาสตร์ของSaclay campusมารวมกันเพื่อจัดตั้งชุมชนวิจัยที่มีความสามารถสูงสุดโดยFMJH และ  Labex Mathematics Hadamard (LMH) ร่วมให้ทุนแก่ผู้สมัครจากต่างชาติจำนวนมาก ในการศึกษาระดับปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์ โปรแกรม ระยะเวลา 1 ปี และ 2 ปี
          ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ไปศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานให้ทุน ได้แก่ CMAP in Ecole Polytechnique, CMLA in ENS Cachan, CMLS in Ecole Polytechnique, Fédération de Mathématiques (Centrale-Supelec), IPhT in CEA-Saclay, LAG in IHES, LMO in University of Paris Sud, LMV in UVSQ, LTCI in IMT and UMA in ENSTA
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ
-แสดงหลักฐานความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ภายใน 31 มกราคม 2019
Application – Master 1st year
Application – Master 2nd year
 
Scholarship Link
 
 TOP RELATED


NEW STORIES