ลบ แก้ไข

ทุนเต็มระดับบัณฑิตศึกษาที่UEA

 
ทุนเต็มระดับบัณฑิตศึกษาท
คณะสังคมศาสตร์ University of East Angliaมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐตั้งอยู่ในเมืองนอริช ของอังกฤษ ให้ทุนPostgraduate Research Studentships จำนวนหลายทุน เป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน ระดับPhD. บางทุนเป็นทุนวิจัยควบปริญญาโท-เอก  เปิดรรับผู้สมัครทั้งจาก UK, EU และ international students

          University of East Anglia มีจุดมุ่งหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก และมีการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพสูงสุด โดยมหาวิทยาลัยเคยได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทางด้านประสบการณ์ของนักศึกษาใน Times Higher Education Student Experience 2015เหตุที่ทำชื่อเสียงระดับนานาชาติ เป็นผลมาจากการทำให้กับผู้เรียนในแคมปัสกว่า 15,000คน ได้เข้าถึงคุณภาพทางวิชาการ รวมถึงการศึกษาทางสังคมและวัฒนธรรมที่อยู่ในระดับเยี่ยมยอด

           ผู้สมัครขอทุนจากนานาชาติที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการสมัคร

          Fully Funded UEA Postgraduate Research Studentships in Social Sciences in UK, 2019ในครั้งนี้มีจำนวน 10 ทุน ครอบคลุมค่าเรียน(UK/EU rates) ปัจจุบัน 14,777 ปอนด์ต่อปี และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการวิจัย สำหรับผู้เรียนจากนานาชาติยังสามารถสมัครขอทุนเพิ่มเติมเป็นค่าธรรมเนียมตามมาตรฐาน 3 ปี
         คณะต่าง ๆ ที่มีทุนให้ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
  1. Economics
  2. Education and Lifelong Learning
  3. International Development
  4. Law
  5. Norwich Business School
  6. Social Work
  7. Psychology
                คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร...ผู้สมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกควรมีวุฒิหรือคาดว่าจะมีระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีประสบการณ์การวิจัยบางอย่าง ส่วนผู้สมัครที่สมัคร 1 + 3 studentshipควรมีวุฒิหรือคาดหวังว่าจะได้รับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง
             ในการคัดเลือก ผู้สมัครจะได้รับการสัมภาษณ์โดยปกติจะเป็นทางโทรศัพท์หรือ Skype โดยผู้สนใจสามารถทำการสมัครแบบออนไลน์ ภายใน 20 มกราคม 2019
 
Online Application
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES