ลบ แก้ไข

เชิญเยาวชนสมัครทุนYSEALI2019

 
เชิญเยาวชนสมัครทุนYSEALI
สถานทูตสหรัฐฯ ขอแจ้งเปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Spring 2019 YSEALI Academic Fellowship ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้าน Civic Engagement, Environmental Issues &