เชิญเยาวชนสมัครทุนYSEALI2019
เชิญเยาวชนสมัครทุนYSEALI
สถานทูตสหรัฐฯ ขอแจ้งเปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Spring 2019 YSEALI Academic Fellowship ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้าน Civic Engagement, Environmental Issues & Natural Resource Management, และ Social Entrepreneurship & Economic Development เป็นเวลา 5 สัปดาห์ โดยทุนของรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative #YSEALI
- ช่วงระยะเวลาเดินทางอยู่ระหว่างปลายเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562
- ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ (ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการแล้ว)
---------------------------------
สมัครออนไลน์ได้ที่:
*** เลือกสมัครได้เพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น หากพบว่าสมัครมากกว่าหนึ่งหัวข้อ ถือว่าสละสิทธิ์ ***
---------------------------------
ใบสมัครสำหรับผู้เลือกสมัครหัวข้อ 
Civic Engagement Theme: (มี 5 ทุน)
http://bit.ly/THYSEALISpring2019_Civic
มหาวิทยาลัยที่เปิดรับได้แก่ (ผู้สมัครไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้)
- University of Nebraska-Omaha
- Arizona State University
เดินทางระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 27 เมษายน 2562 (วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
---------------------------------
ใบสมัครสำหรับผู้เลือกสมัครหัวข้อ 
Environmental Issues and Natural Resource Management Theme: (มี 5 ทุน)
http://bit.ly/THYSEALISpring2019_Environment
มหาวิทยาลัยที่เปิดรับได้แก่ (ผู้สมัครไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้)
- University of Montana
- East-West Center (University of Hawaii)
เดินทางระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2562 (วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
---------------------------------
ใบสมัครสำหรับผู้เลือกสมัครหัวข้อ 
Social Entrepreneurship and Economic Development Theme: (มี 5 ทุน)
http://bit.ly/THYSEALISpring2019_Econ
มหาวิทยาลัยที่เปิดรับได้แก่ (ผู้สมัครไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้)
- University of Connecticut
- Brown University
เดินทางระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 26 เมษายน 2562 (วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
---------------------------------
มีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่อีเมล YSEALIThailand@state.gov 
*** ไม่ตอบคำถามทาง inbox ในเฟสบุ๊คครับ
- หมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 นี้ ก่อนเวลา 23:59 น.
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์กลางเดือนพฤศจิกายน 2561
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประมาณเดือนมกราคม 2562 ทางเพจนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ YSEALI ได้ที่ลิงค์นี้
http://yseali.state.gov
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 9 ตุลาคม 2561
พิมพ์หน้านี้