ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่U. of Wollongong

 
ทุนป.ตรีที่U. of Wollong
University of Wollongong ในดูไบ สหรัฐอาหรับ อิมิเรสต์ กำลังมอบทุนUndergraduate Academic Scholarship ประจำปี 2019 ไม่จำกัดสาขาสำหรับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกเป็นทุนช่วยค่าเรียนไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ เปิดรับใบสมัครถึง 22 มกราคม 2019
             University of Wollongong in Dubai (UOWD)เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยหลักสูตรต่าง ๆ ของUOWD ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของUAEและได้รับการรับรองด้านคุณภาพจาก University of Wollongong ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่แม่ได้รับการรับรองจาก TEQSA หน่วยงานกำกับดูแลแห่งชาติของภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในออสเตรเลีย
           การเรียนการสอนทั้งหมดที่ UOWD ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษและนักเรียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่เพียงพอเพื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยโดยทุนที่ให้มีตั้งแต่ 15%ไปถึง 50%ของค่าเรียน ซึ่งผู้สมัครเรียนต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก
-50% scholarship (conditions apply)
 -25% scholarship
 -15% scholarship
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับนักศึกษาที่สมัครเรียนเป็นครั้งแรกจากทุกสัญชาติ
-ผู้สมัครต้องได้รับเกรดขั้นต่ำ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ในการเรียนที่ผ่านมา ตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของUOWD
-แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่เพียงพอเพื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย โดยต้องยื่นใบประกาศนียบัตรความสามารถทางภาษา ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้..,
IELTS (Academic): 5.0
Internet-based TOEFL: 61
Computer based TOEFL: 173
International paper based TOEFL: 500
Pearson PTE Academic  Overall: 42
Reading: 42
Writing: 42
Speaking: 36
Listening: 36
Cambridge English Advanced: Overall score of 41
 
Application Form
Scholarship Link 
 TOP RELATED


NEW STORIES