ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกที่NTU

 
ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกที่
Presidential Postdoctoral Fellowship เป็นทุนการศึกษาหลังปริญญาเอก เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและนักวิชาการรุ่นใหม่ จากสิงคโปร์และทั่วโลกเข้าร่วมทำงานวิจัยอิสระในสาขาต่าง ๆ ที่ Nanyang Technological University ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการกล่าวขานถึงว่ามีการวิจัยที่เข้มข้นสุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
             Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) อยู่อันดับที่ 11 ของโลกในการจัดอันดับของ QS World University Rankings และเป็นอันดับที่ 1 ในQS’ league of the world’s best young universities เป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน นอกจากนี้NTU ยังมีวิทยาเขตที่เมืองNovena ซึ่งเป็นเขตการแพทย์ของสิงคโปร์อีกด้วย
            Nanyang Technological University Presidential Postdoctoral Fellowships in Singapore, 2019 เป็นทุนวิจัย ระยะเวลา 2 ปี(มูลค่า $200,000)ในสาขาเกี่ยวกับEngineering, Science, Business, Humanities, Arts and Social Sciences โดยผู้ได้ทุนจะได้รับเงินเดือนปีละ SGD$80,000
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มุ่งมั่นในการวิจัยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแรกที่ Nanyang Technological University และอีกหนึ่งปีที่สถาบันพันธมิตร WASP ในประเทศสวีเดน
-จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์ หลังปริญญาเอก ไม่เกิน 5ปี
-แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางปัญญา
-มีความพร้อมและความสามารถในการเริ่มต้นงานวิจัยอิสระ
-มีความปรารถนาและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผู้นำทางวิชาการในอนาคต
-ผู้สมัครจะต้องเสนอResearch Proposal ที่ประเทืองปัญญาและปฎิบัติได้จริง ในสาขาเกี่ยวกับ artificial intelligence, machine learning, big data and data analytics, software and security, mobility and autonomy
-มีความพร้อมเข้ารับตำแหน่งไม่เกิน วันที่ 1 มิถุนายน 2019
          เดทไลน์ในการส่งใบสมัคร 30 พฤศจิกายน 2018
 
Online Application
Scholarship Link
 
 TOP RELATED


NEW STORIES