ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยองค์กรNEFที่ญี่ปุ่น

 
ทุนวิจัยองค์กรNEFที่ญี่ป
Nagao Natural Environment Foundation (NEF) องค์กรพัฒนาเอกชนที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศกำลังพัฒนา แจ้งให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนทางด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และวิชาการแก่ผู้สมัครจากชาติเอเชีย-แปซิฟิก(รวมทั้งไทย)
            NEF research grant programmeเป็นโปรแกรมภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสามารถในการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ในภูมิภาคAsia-Pacific เพื่อยกระดับทักษะความรู้และประสบการณ์ผ่านงาน
วิจัย โดยผู้สมัครต้องมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
          โครงการนี้มีระยะเวลาสูงสุด 2 ปี ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสูงสุด 500,000เยนต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ผู้สมัครต้องมาจากประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นนักวิจัย / นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเต็มเวลาหรือลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาเอกการทำวิจัยที่สถาบันการวิจัยหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศใดประเทศหนึ่งที่ระบุ(Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Fiji, Indonesia, Kiribati, Lao PDR, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Palau, Papua New Guinea, the Philippines, Samoa, Solomon Islands, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, and Vietnam) และมีประสบการณ์เพียงพอและมีทักษะในการดำเนินการและจัดการงานวิจัย
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-ไม่เคยสมัครขอทุนที่NEF; และไม่มีโครงการวิจัยหรือสิ่งพิมพ์ที่กำลังดำเนินภายใต้การสนับสนุนด้านการเงินโดยNEF
          ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายใน 16 ตุลาคม 2018.
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES