ลบ แก้ไข

ทุนVisiting Fellowshipsที่U.S.

 
ทุนVisiting Fellowshipsท
Kellogg Institute for International Studies มหาวิทยาลัย Notre Dame  เสนอทุนVisiting Fellowships สำหรับนักศึกษาดีกรีปริญญาเอกจากต่างชาติ เพื่อดำเนินการวิจัยระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยและ / หรือการพัฒนามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง 2 ประเทศ<