ทุนVisiting Fellowshipsที่U.S.
ทุนVisiting Fellowshipsท
Kellogg Institute for International Studies มหาวิทยาลัย Notre Dame  เสนอทุนVisiting Fellowships สำหรับนักศึกษาดีกรีปริญญาเอกจากต่างชาติ เพื่อดำเนินการวิจัยระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยและ / หรือการพัฒนามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง 2 ประเทศ
         University of Notre Dameเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยคาทอลิกชั้นนำของโลก ได้รับการยอมรับว่าเป็นเลิศด้านการวิจัย การให้ทุน และการศึกษา  Notre Dameเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 25แห่งในสหรัฐอเมริกา มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท มากกว่า 12,000คนและอาจารย์กว่า 1,000คน
          ผู้สมัครชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวอเมริกัน ต้องมีความชำนาญด้านภาษาอังกฤษขั้นสูงโดยผลประโยชน์ที่จะได้รับ1.Stipend 2.Travel expenses 3.Medical insurance benefits 4.Partial housing subsidy for the Hesburgh Center Residences or other on-campus housing
        คุณสมบัติผู้สมัคร
-ผู้สมัครจากทั่วโลกสามารถขอทุนการศึกษาเหล่านี้ได้
-ถือวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือในประวัติศาสตร์
-นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่ทำการวิจัยระหว่างประเทศเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยและ / หรือการพัฒนามนุษย์ของเรา ผู้สมัครอาจมาจากประเทศใด ๆ โดยปกติจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1.นักวิชาการดาวรุ่งหรือประสบการณ์ระดับกลาง(โดยปกติจะเป็นPostdocs and Assistant or Associate Professors)
2. นักวิชาการอาวุโสที่มีประวัติความเป็นเลิศด้านวิชาการ
3. ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย ผู้สื่อข่าว และผู้ปฎิบติงานอื่นๆ ที่มีความรู้และประสบการณ์สามารถเชื่อมโยงนโยบายและทุนการศึกษาได้
           เดทไลน์ในการสมัคร1 ตุลาคม2018        
Application Form
Scholarship Link
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 14 กันยายน 2561
พิมพ์หน้านี้