ลบ แก้ไข

20ทุนป.โทที่Macquarie U.

 
20ทุนป.โทที่Macquarie U.
Macquarie University มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองซิดนี่ย์ของออสเตรเลีย เชิญนักศึกษาสตรี สมัครชิงทุน Management and Finance Scholarshipจำนวน 20 ทุน เป็นทุนปริญญาโทประจำปี 2018 มีมูลค่าเป็นส่วนลด