ลบ แก้ไข

20ทุนป.โทที่Macquarie U.

 
20ทุนป.โทที่Macquarie U.
Macquarie University มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองซิดนี่ย์ของออสเตรเลีย เชิญนักศึกษาสตรี สมัครชิงทุน Management and Finance Scholarshipจำนวน 20 ทุน เป็นทุนปริญญาโทประจำปี 2018 มีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน AUD $15,000,
         ทุนการศึกษานี้มีให้สำหรับพลเมืองของหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา, ภูมิภาคลาตินอเมริกา, ภูมิภาคอาเซียน สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา โดยจุดมุ่งหมายของทุนการศึกษาคือการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีแก่นักเรียนต่างชาติ
         มหาวิทยาลัย Macquarie มีแคมปัสอยู่ในย่าน Macquarie Park ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1964 โดยรัฐบาลนิวเซาธ์เวลส์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 3 ที่ก่อตั้งขึ้นในเขตมหานครซิดนี่ย์
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นพลเมืองของหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา, ภูมิภาคลาตินอเมริกา, ภูมิภาคอาเซียน สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา
-เป็นผู้หญิง
-สมัครเรียนหลักสูตรการศึกษาแบบเต็มเวลา
-มีผลคะแนนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงพอสำหรับการศึกษาระดับนี้  
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตรต่อไปนี้..,
Program Name
Master of Management
Master of Social Entrepreneurship
Master of Business Administration
Master of Applied Finance
Master of Applied Finance (Advanced)
             ทุนนี้ไม่กำหนดเดทไลน์ในการสมัคร
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES