20ทุนป.โทที่Macquarie U.
20ทุนป.โทที่Macquarie U.
Macquarie University มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองซิดนี่ย์ของออสเตรเลีย เชิญนักศึกษาสตรี สมัครชิงทุน Management and Finance Scholarshipจำนวน 20 ทุน เป็นทุนปริญญาโทประจำปี 2018 มีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน AUD $15,000,
         ทุนการศึกษานี้มีให้สำหรับพลเมืองของหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา, ภูมิภาคลาตินอเมริกา, ภูมิภาคอาเซียน สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา โดยจุดมุ่งหมายของทุนการศึกษาคือการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีแก่นักเรียนต่างชาติ
         มหาวิทยาลัย Macquarie มีแคมปัสอยู่ในย่าน Macquarie Park ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1964 โดยรัฐบาลนิวเซาธ์เวลส์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 3 ที่ก่อตั้งขึ้นในเขตมหานครซิดนี่ย์
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นพลเมืองของหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา, ภูมิภาคลาตินอเมริกา, ภูมิภาคอาเซียน สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา
-เป็นผู้หญิง
-สมัครเรียนหลักสูตรการศึกษาแบบเต็มเวลา
-มีผลคะแนนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงพอสำหรับการศึกษาระดับนี้  
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตรต่อไปนี้..,
Program Name
Master of Management
Master of Social Entrepreneurship
Master of Business Administration
Master of Applied Finance
Master of Applied Finance (Advanced)
             ทุนนี้ไม่กำหนดเดทไลน์ในการสมัคร
Scholarship Link
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 13 กันยายน 2561
พิมพ์หน้านี้