ลบ แก้ไข

Ghent U.ให้ทุนวิจัยระดับสูง

 
Ghent U.ให้ทุนวิจัยระดับ
Ghent University มหาวิทยาลัยชั้นนำของเบลเยียมกำลังให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก แก่ผู้สมัครที่มาจากต่างชาติ โดยเป็นโปรแกรมวิจัยที่เกี่ยวกับ Concrete Technology โดยเปิดรับใบสมัครถึง 30 กันยายน 2018
           มหาวิทยาลัยเกนต์ ตั้งอยู่ในเมืองGhentที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันออกในบริเวณเฟลมมิชของประเทศเบลเยียม Ghent University ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดท็อป 100 ของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของประเทศ  ที่นี่มี 11 คณะ และมีหลักสูตรหลากหลายและนักศึกษาจะมีโอกาสทำการวิจัยในเชิงลึกทั้งด้านวด้านสังคมศาสตร์และศาสตร์สำคัญอื่นๆ 
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ระดับปริญญาเอก ต้องจบปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์(หรือเทียบเท่า)จากมหาวิทยาลัยระดับสูง โดยมีประวัติการศึกษาที่ยอดเยี่ยม
-โปรแกรม postdoc จบระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรม (หรือระดับเทียบเท่า) จากมหาวิทยาลัยระดับสูงและที่มีคุณภาพ สามารถสะท้อนได้จากผลงานในวารสารคุณภาพระดับสากลที่อ้างอิงได้ใน international peer-reviewed journals cited in Web of Science.
-มีผลงานที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ คือ Rheology, (fresh) cementitious materials, hydration of cementitious materials
-มีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งและความสามารถและทักษะส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมในการดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูงในทีมนานาชาติและวัฒนธรรมนานาชาติ
-มีหนังสืออ้างอิงอย่างน้อย 1 แหล่ง โดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในสาขา concrete technology
-ผู้สมัครที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
            ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายในเดทไลน์ 30 กันยายน 2018
Scholarship Link
 
 TOP RELATED


NEW STORIES