ลบ แก้ไข

90ทุนประจำปีของบิลล์ เกตส์

 
90ทุนประจำปีของบิลล์ เกต
ทุกปี Bill & Melinda Gates Foundationจะมีการประกาศให้ทุนในชื่อ Gates Cambridge Scholarship แก่นักศึกษาต่างชาติที่อยู่นอกสหราชอาณาจักร ล่าสุดคือ Bill Gates Scholarship at University of Cambridge in UK, 2018-2019เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอกทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกด้าน
           ทุนGates Cambridge Scholarship เป็นทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่ไม่จำกัดสาขา และเป็นการศึกษาแบบเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอนที่ University of Cambridgeโดยโครงการให้ทุนนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีค.ศ.2000 จากการบริจาคของมูลนิธิเมลินดา และบิลล์ เกตส์ แก่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 210 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นเงินบริจาคที่มากที่สุดในการบริจาคครั้งเดียวแก่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร  
        จุดมุ่งหมายของโครงการทุนนี้คือการสร้างเครือข่ายทั่วโลกของผู้นำแห่งอนาคตที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อื่น โดยทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการเรียนที่เคมบริดจ์ นอกจากนี้ยังมีเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือด้านอื่น ๆ
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากประเทศนอกเหนือสหราชอาณาจักร
-สมัครเรียนในสาขา ที่เปิดสอนที่ University of Cambridge คือ  PhD (three year research-only degree);
MSc or MLitt (two year research-only degree); or a one year postgraduate course (e.g. MPhil, LLM, MASt, Diploma, MBA etc.)
 
       4 เรื่องสำคัญต่อการได้รับการพิจารณา   
- ความเป็นเลิศด้านการศึกษา
-ศักยภาพในการเป็นผู้นำ
-มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อื่น
-มีความยอดเยี่ยมทางคุณวุฒิที่เหมาะสมในการศึกษาที่เคมบริดจ์
        ผู้สนใจสามารถสมัครขอทุนออนไลน์ หรือทางไปรษณีย์ โดยการรับสมัครมีเดทไลน์ 2 รอบ รอบแรก สำหรับผู้สมัครจากสหรัฐ คือ 18 ตุลาคม 2018 ส่วนรอบสอง สำหรับชาติอื่นๆ  คือ 5 ธันวาคม 2018
 
Further Official Scholarship Information and Application
 TOP RELATED


NEW STORIES