ลบ แก้ไข

เด็กสิงคโปร์ขยันทำการบ้านที่3โลก

 
เด็กสิงคโปร์ขยันทำการบ้านที่3โลก
เด็กสิงคโปร์ขยันทำการบ้า
เด็กมัธยมของประเทศสิงคโปร์ ระดับอายุ 15 ปี ได้ชื่อว่าทำการบ้านมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก สัปาดห์ละ 9.4 ชั่วโมง จากผลสำรวจที่เปิดเผยในเดือนธันวาคม 2014 โดยมีนักเรียนของเซี่ยงไฮ้ ยึดอันดับ 1 ตามด้วยรัสเซีย
         จากการเปิดเผยของ Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ถึงนักเรียนมัธยมที่นำงานที่ครูมอบหมายในโรงเรียนกลับไปทำที่บ้านต่อ 1 อาทิตย์ ซึ่งเป็นผลสำรวจที่ได้จากแบบสอบถาม ระหว่างที่เด็กทั่วโลกประมาณ 510,000 คนจาก 65 ชาติ เข้าร่วมแข่งขันรายการ Programme for International Student Assessment  หรือ Pisaที่จัดโดย OECD เมื่อปี 2012 ผลที่ปรากฎออกมานั้นสะท้อนให้เห็นว่า เด็กที่ให้เวลากับการทำการบ้านมาก จะทำคะแนนในรายการ PISAได้สูง ซึ่งเด็กเซี่ยงไฮ้กับสิงคโปร์ ก็ได้อันดับ 1-2 ในรายการดังกล่าวตามลำดับ
        สิงคโปร์ ที่ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในบรรดาชาติอาเซียน ทำอันดับในเรื่องทำการบ้านได้ดีที่สุดอันดับ 3 ของโลก ด้วยเวลา 9.4 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ น้อยกว่าเด็กเซี่ยงไฮ้ ที่ทำไว้ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ที่ 13.8 ชั่วโมง โดยมีรัสเซียมาเป็นอันดับ 2 เหนือกว่าสิงคโปร์เล็กน้อยที่ 9.7 ชั่วโมง  ส่วนเกาหลีใต้ กับ ฟินแลนด์ ทำการบ้านน้อยกว่า 3 ชั่วโมงใน 1 อาทิตย์
        อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของโลก อยู่ที่ 5 ชั่วโมง...
เด็กสิงคโปร์ขยันทำการบ้า
 
Source : By: Amelia Teng, Journalist, ST
http://www.stcommunities.sg/education/education/secondary/singapore-ranks-third-globally-time-spent-homework
PHOTO: ST FILE
 
 TOP RELATED


NEW STORIES