ลบ แก้ไข

เด็กฮ่องกงสอบชิงที่นั่งเข้ามหาวิทยาลัยดุเดือด

 
เด็กฮ่องกงสอบชิงที่นั่งเ
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฮ่องกง ประเทศที่มีมหาวิทยาลัยอยู่ระดับหัวแถวทวีปเอเชียปีนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะมีนักเรียนมัธยมสามารถทำคะแนนอยู่ในเกณฑ์รับเข้าที่รัฐบาลตั้งไว้จำนวนมาก
           Hong Kong Diploma of Secondary Education – HKDSE – examหรือการสอบวัดผลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของฮ่องกง ซึ่งปีนี้มีผลออกมาแสดงให้เห็นถึง จำนวนนักเรียนที่ผ่านการสอบ มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากกว่าที่เคยมีมา โดยเจ้าหน้าที่ประเมินผลและการสอบคัดเลือกของฮ่องกง เผยว่า ปีนี้มีนักเรียนฮ่องกงสอบวัดผลเข้ามหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 82,283คน ปรากฎว่า มี 28,418คน ที่ทำสกอร์ขั้นต่ำอยู่ในเกณฑ์ได้สิทธิเรียนมหาวิทยาลัย โดยที่โควต้าที่จะได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ในรูปแบบค่าเรียนปีแรกจากรัฐบาลฮ่องกง มีเพียง 15,000 คน
           จำนวน 28,418ของปีนี้ มากกว่าปีที่ผ่านมา 7% (ปีที่แล้ว 26,552) นั่นหมายความว่าปีนี้จะมีนักเรียนมากกว่า 13,000 คน จะต้องเสียเงินจ่ายค่าเรียนเต็มจำนวนกับมหาวิทยาลัยเอกชน หรือ หาทางเลือกอื่น ๆ ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
         ฮ่องกงยังมีจำนวนนักเรียนที่เข้าสู่อุดมศึกษา ที่มาจากนอกระบบโรงเรียนเพิ่มขึ้นมากเช่นกัน ตัวเลขล่าสุด คือ 736%  หรือ จากผู้สมัครสอบปีก่อน 1,329 มาเป็น 11,115 ในปีนี้ ขณะก็มีนักเรียนที่พลาดจากปีที่แล้วมานั่งสอบซ้ำอีกในปีนี้จำนวนหนึ่ง
         การสอบวัดผลเข้ามหาวิทยาลัยที่เรียกว่า diploma examนี้ จัดเป็นปีที่ 2 นับตั้งแต่การศึกษาระดับมัธยมถึงมหาวิทยาลัยของฮ่องกง เปลี่ยนมาใช้ระบบที่เป็นรูปแบบ 3+3+4  คือลดจากมัธยม(ต้น+ปลาย) จาก 7 มาเหลือ 6 ปี และขยายปริญญาตรีจาก 3 เป็น 4 ปี

แหล่งข่าว : Johnny Tam,South China Morning Post.
 TOP RELATED


NEW STORIES