ลบ แก้ไข

BTECเรียนสายอาชีพอินเตอร์ 2 ปีต่อนอก1 ปี

 
BTECเรียนสายอาชีพอินเตอร
Regent’s Management School ทางเลือกใหม่สำหรับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษา(ม.6)ผู้ประสงค์จะได้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ประสงค์จะไปเรียนที่นั่นนานถึง 4 หรือ 5 ปี
        ที่ RMS ผู้ศึกษาตามหลักสูตร BTEC ระดับ 4(เรียกว่า HNC) และระดับ 5(เรียกว่า HND)ของ EDEXCEL ใช้เวลาเรียนในระยะเวลาภาคทฤษฎีในระยะเวลา 18 เดือน และฝึกงานภาคปฎิบัติในระยะเวลา 6 เดือน จากนั้นไปศึกษาต่อ BTEC ในระดับ 6(เรียกว่าปริญญาตรี) เพียง 1 ปีในต่างประเทศ ก็จะได้วุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ หรือ 2 ปีขึ้นอยู่กับผลการเรียนในกรุงเทพและวิชาที่จะเรียนต่อในต่างประเทศ
       ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย ประมาณ 250 แห่งทั่วโลกที่รับรอง หลักสูตร BTEC ของ EDEXELนอกจากนั้นสำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีในเมืองไทยแล้ว ก็สามารถเรียน BTEC ระดับ 7 ในกรุงเทพได้เช่นกันเพื่อต่อ MBA ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอังกฤษและจบภายใน 1ปี มหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับสากลที่รับนักศึกษา BTEC ระดับ 5(HND) มีอาทิเช่น Nottingham University,University of Surrey ในอังกฤษ New York State University at Buffalo,Iowa State University ในอเมริกา และ Murdock Universityในออสเตรเลีย
       Regent’s Management Schoolขณะนี้กำลังเปิดรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปชุดแรกเพื่อเริ่มเรียน BTEC ระดับ 4(HNC) ในกลางเดือนสิงหาคม 2556 โดยจะมีวิชา Hospitality(บริหารโรงแรมและภาคบริการ) และ Business Administration(วิชาบริหารธุรกิจทั่วไป) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับการไปศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศอังกฤษ หรือ ประเทศสหรัฐอเมริกา Regent’s Management School ดำเนินการสอนด้วย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงวิทยากรพิเศษที่มีประสบการณ์ตรงจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่การศึกษาระดับสากล โดยมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนหลักตลอดปีการศึกษา
BTECเรียนสายอาชีพอินเตอร
ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์(กลาง)ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท์ ร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้บริหารRegent’s Management School มร.นิทิน ดัทตา(ที่2จากซ้าย)ผู้อำนวยการ Regent’s Management School และ คุณสุนันทา ดีจงกิจ ตัวแทนจาก Pearson Edexcel(ที่2จากขวา) หลังจากเปิดแถลงข่าวเปิดตัวโรงเรียน เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

       ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Regent’s Management School ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท์ และยังดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประเทศเอสโตเนีย ประจำประเทศไทย ได้ตั้งปณิธานและความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้มีทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในด้านทรัพยากรบุคคลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยทักษะ(hands-on skills) เชิงเทคนิค และวิชาชีพ โดยผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันจะเป็นกำลังขับเคลื่อนเพื่อเปิดประตูสู่พรมแดนการค้าเสรีในภูมิภาคอาเซียนอย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยปณิธานที่ว่า
      “เรามีเป้าหมายเพื่อเพิ่มทักษะสายอาชีพให้นักเรียนที่จบระดับมัธยม ในขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเหล่านั้นสามารถที่จะศึกษาต่อคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับสากลของประเทศอังกฤษ หรือประเทศสหรัฐอเมริกา
       การเพิ่มทักษะสายอาชีพนี้ เป็นการช่วยแก้ปัญหาที่ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ประสพอยู่เป็นประจำ นั่นคือพนักงานใหม่ที่จบปริญญาตรีส่วนใหญ่ไม่สามารถทำงานได้เพราะขาดการเรียนรู้สายวิชาชีพ(no hands-on skills) ไม่เคยมีโอกาสได้ฝึกงาน ส่วนผู้เรียนปริญญาตรีที่มีความรู้และมีทักษะการฝึกปฎิบัติงานในระหว่างเรียน มีสมรรถนะและมีศักยภาพในการทำงานที่ดีกว่าก็สามารถเลือกที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเองได้เช่นกัน”
     ดร.วีระชัย ยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับทีมข่าว Eduzones และ Interscholarship.com ว่า ผู้ที่มาเรียนหลักสูตร BTEC แม้จะจบปีเดียวและต้องการออกไปทำงาน ก็จะได้ประกาศนีบัตร ที่สามารถใช้สมัครงานกับบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้หลายแห่ง และหากจบหลักสูตร 2 ปี โดยไม่ไปต่อปริญญาตรี ก็จะได้วุฒิระดับอนุปริญญา ที่เรียกว่า HND รับรองโดย EDEXCELซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับค่าเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี(เรียน 18เดือนฝึกงาน 6เดือน)นี้ ตกประมาณ 5 แสนบาท ซึ่งถือเป็นหลักสูตรอินเตอร์ที่ไม่แพง
      กรณีนักเรียนที่ภาษาอังกฤษไม่ดีนัก ทางโรงเรียนจะมีคอร์สพิเศษเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเรียนจริง และแม้ว่าโปรแกรมการสอนหลักจะเป็นภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนก็มีอาจารย์บางท่านที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษา หรือแก้ปัญหาระหว่างการศึกษา รวมทั่งยังมีการแนะนำโปรแกรมการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองให้นำไปใช้ด้วยเช่นกัน
      คุณสุนันทา ดีจงกิจ ตัวแทนจาก Pearson Edexcel กล่าวเสริมว่า หลักสูตรบีเทค เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาด้านธุรกิจ และวิชาชีพ ที่มีการประยุกต์ใช้กันอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี โดยถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1970 จากสภาธุรกิจและเทคโนโลยีแห่งประเทศอังกฤษ โดยมีเป้าหมายเพื่อการฝึกอบรมบุคลากรในประเทศอังกฤษให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านเศรษฐกิจ จากนั้นเป็นต้นมาหลักสูตรการศึกษา BTEC ก็เป็นทางเลือกในอันดับต้น ๆ สำหรับผู้เรียนที่ต้องการคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมทั้งได้หน่วยกิจที่สามารถนำไปเรียนปริญญาตรีได้ด้วย ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนในหลักสูตร BTEC กว่าล้านคนต่อปีกับสถาบันการศึกษาประมาณ 100 ประเทศทั่วโลก และแนวโน้มของผู้ลงทะเบียนเรียนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา และในขณะนี้ผู้เรียนไทยสามารถลงทะเบียนหลักสูตรนี้กับ Regent’s Management School ได้แล้ว
      อนึ่ง ผู้สนใจเกี่ยวกับสถาบัน Regent’s Management Schoolหรือ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหลักสูตร BTEC สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มโดยตรงได้ที่ 02-6903777 ต่อ 222 หรือ 089-0550600 อีเมล์ info@regents.ac.th หรือเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาก่อนตัดสินใจ
 TOP RELATED


NEW STORIES