ลบ แก้ไข

WCO มอบทุนให้เจ้าหน้าที่กงศุลกากร เรียนต่อป.โท ที่ญี่ปุ่น

 
WCO มอบทุนให้เจ้าหน้าที่

World Customs Organization(WCO) หรือ องค์การกงศุลกากรโลก มอบทุนให้เจ้าหน้าที่กงศุลกากร เรียนต่อป.โท หลักสูตร 12 เดือน  ด้านเกี่ยวกับ การจัดการเชิงกุลยุทธ์และสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา ที่มหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin (AGU) ประเทศญี่ปุ่น

Field of Study
- Strategic Management and Intellectual Property Rights Programme (SMIPR) 


Scholarship Awards
-ทุนรายเดือน ครอบคลุม ที่พัก , อาหาร ,การเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่าเรียน 
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (economy clas) 


Eligibility
- คนไทยสามารถสมัครได้
- ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าหน้าที่กงศุลกากร และมีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 3 ปี 
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการบังคับใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา และมีความต้องการทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ หรือที่ กรมศุลกากร หลังจากจบหลักสูตรนี้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- หลังจากเรียนจบต้องทำงานที่ กุงศลกากร ณ ประเทศของผู้สมัคร อย่างน้อย 3 ปี
และ 3 ปี ครึ่ง หลังจากเรียนจบ ต้องเขียนรายงานว่าได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนที่ญี่ปุ่น อย่างไรบ้าง
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และอายุ ไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

Language Requirements
- สามารถเขียนวิทยานิพนธิ์เป็นภาษาอังกฤษได้
- TOEFL  79 (IBT) ,550(PBT) หรือ IELTS  6.0
- หากจบหลักสูตรนานาชาติ ต้องส่งใบรับรองที่ได้รับการยืนยันจากสถาบัน

How to Apply


 • Application Form (Form 1)
 • Two Letters of Recommendation (Form 2)
 • Certificate of Employment Status and Acceptance for Leave of Absence (Form 3)
 • Photocopy of diplomas from all colleges/universities attended with a signature and seal from the 3rd party. If your diplomas are not English, please provide an official translation.
 • Original English Transcript(s) issued by all colleges/universities attended (if your transcript is not English, please provide an official translation)
 • Standardized test information – originally issued TOEFL or IELTS score report (only for those whose undergraduate/graduate education was not conducted in English. If received your education in English, please submit a proof letter issued by the university you have graduated from)
 • A photocopy of either a paper, report, thesis, or book written in English, if any
 • An Assignment Paper (Form 4)
 • A Research Proposal at the SMIPRP (Form 5)
 • WCO Nomination Form (Form 6: if applicable, please submit the form. The form needs to be completed by, or under the authority of, the Head of the nominating administration e.g. Director General, Commissioner or equivalent official)
 • A photocopy of your passport
 

Application Form

หมดเขตรับสมัครวันที่  31 กรกฎาคม 2560

Scholarship Link

 

Mickey Eduzones ชม 923 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES