ลบ แก้ไข

Asia Pacific University of Technology มอบทุนระดับป.ตรี ที่มาเลเซีย

 
 Asia Pacific University

Asia Pacific University of Technology มอบทุนให้นักเรียนต่างชาติ เรียนต่อที่ป.ตรี ที่กรุง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 


Scholarship Award
ทุนค่าเรียน(บางส่วน)

Eligibility
- ทุนเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าลงทะเบียนเรียน ,ค่าที่พัก , ค่าเครื่องบิน ผู้สมัครต้องใช้ทุนส่วนตัว
- มูลค่าทุนที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- นักศึกษาเก่าของ APU ไม่สามารถสมัครได้
- หากต้องการรักษาสภาพทุนตลอดทั้งหลักสูตร ต้อง รักษาผลการเรียนให้ได้ CGPA 3.00
- นักเรียนที่ยังไม่จบม.6 สามารถส่งผลการเรียน(คาดคะเน) ที่ได้รับการรับรอง เพื่อใช้ในการสมัครได้
- หากผู้สมัครได้รับผลการเรียนไม่ถึง กับผลการเรียน(คาดคะเน) ที่ใช้ในการสมัคร จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
- ผู้ที่ได้รับทุนไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หลักสูตรหนึ่งไปยัง หลักสูตรอื่นได้


Required Documents
- APU Application Form

 - สำเนา Passport
- รูปถ่าย 4 ใบ (ขนาดเท่ารูปถ่ายpassport)
- ผลการเรียน/transcript
- ประกาศนียบัตร(ด้านกีฬา ,วิชาการ ,Co-Curricilum เป็นต้น)
- CV พร้อมทั้ง reference letters (จากสถาบันเดิมที่ศึกษา)

How to Apply
- สแกนสำเนา Required Documents  ส่งทาง Email:
 aimun@apu.edu.my


Scholarship Link


หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม  2560


Application Form
 

Mickey Eduzones ชม 1,340 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES