ลบ แก้ไข

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมอบทุนให้ไปดูงานที่ญี่ปุน

 


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS FORUM รุ่นที่ 59 และ รุ่น ที่ 60 Thinking and learn Together in Japan 

ทุนนี้จะให้ไปทำการฝึกอบรมที่ เมือง SUZUKA จำนวน 57 วัน 


วัตถุประสงค์ของโครงการ
       
          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนา และการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเรียนรู้สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียนมูลค่าทุน
-ผู้ร่วมอบรมจะได้รับทุกอย่างฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 


คุณสมบัติ

- ผู้สมัคร อายุ ประมาณ 25 -35 ปี 
- ความรู้ภาษาอังกฤษดี 
- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี   โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปทุน 

Scholarship Linkหมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน2560


ที่มา:
https://blog.eduzones.com/magazine/181057

 

Mickey Eduzones ชม 26,831 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES