ลบ แก้ไข

Charles Darwin University มอบทุนลดค่าเรียนต่อป.ตรีและโทที่ออสเตรเลีย

 
มหาวิทยาลัยCharles Darwi

Charles Darwin University (CDU) มอบทุน the Vice-Chancellor’s International High Achievers Scholarships ให้แก่ผู้สมัครจากต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ที่ต้องการเรียนต่อในระดับป.โทและป.ตรี ที่ ออสเตรเลีย

Host institution
-
Charles Darwin University, Australia

Field of studies
-หลักสูตร(Full Course) ระดับป.ตรีและโทในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง

Target
-นักศึกษาต่างชาติ

Scholarship Value
-ทุนลดค่าเรียน25%หรือ50% 

Eligibility
-ส่งหลักฐานแสดงผลการเรียนที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม
-ต้องสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย และใช้ ผลการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
-ต้องรับข้อเสนอของทุนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เพื่อเข้าเรียนต่อที่ CDU ในเทอมที่2ปีการศึกษา2017
-วุฒิที่ใช้เรียนต่อต้องไม่ได้มาจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย หรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างชาติ
-ไม่มีสัญชาติออสเตรเลีย และไม่ถือวีซ่า
Australian Permanent Resident 
-ต้องส่งใบสมัครทุนและหลักฐานการสมัครเข้าเรียนภายในวันที่ 1 พฤษภาคม

Note:เราไม่การันตีว่าคุณจะได้รับทุนเนื่องจากมีการแข่งขันสูง และ ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติข้างต้น


Application instructions:

To apply, you must complete the scholarship application form and submit it together with your application for admission to a degree program at CDU. Deadline for applications is 1 May 2017 for commencement in Semester 2, 2017.

It is important to visit the official website (link found below) to download the application form and for detailed information on how to apply for this scholarship.

หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

Scholarship Link


มหาวิทยาลัยCharles Darwi

 

Mickey Eduzones ชม 10,757 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES