ลบ แก้ไข

รัฐบาลเดนมาร์กมอบทุนระดับอุดมศึกษา

 


รัฐบาลเดนมาร์คมอบทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติจากประเทศทั่วโลกเพื่อศึกษาต่อใุดมศึนระดับอุดมศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการของDenmark

Host institution
-สถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในประเทศเดนมาร์ก

Field of study
-เรียนระดับอุดมศึกษาเต็มหลักสูตร(Full-course)

จำนวนทุนจำกัด 

Target Group
-ผุ้สมัครต่างชาติที่ไม่ได้มาจากประเทศในสหภาพยุโรป

Scholarship Value
-ค่าเรียนเต็มจำนวนและบางส่วน ครอบคลุมที่พักอาศัย
*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันที่สมัครเรียนควรสอบใถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Eligibility
-เป็นประชาชนของประเทศที่ไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
-ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรอุดมศึกษาแล้ว
-ได้รับอนุญาติให้อาศัยอยู่ใในDenmarkชั่วคราวเพื่อการศึกษา(วีซ่านักเรียน)

การสมัครทุนแบ่งออกเป็น2ช่วงดังนี้
1.ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน เริ่มเรียนเดือนกันยายน
2.ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม เริ่มเรียนเดือนกุมภาพันธ์

Scholarship Link

ที่มา:
http://www.scholars4dev.com/3771/danish-international-scholarship-scheme-for-non-eu-students/ 

Mickey Eduzones ชม 13,641 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES