ลบ แก้ไข

Monash University มอบทุนเฉพาะค่าเรียนป.ตรี-โทที่ออสเตรเลีย

 
Monash University มอบทุน


Monash University มอบทุนMonash University International Leadership Scholarshipsจำนวน 4 ทุน  ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่นเพื่อเรียนต่อป.ตรีหรือโท ที่ Monash University

Host Institution
-Monash University, Australia

field of study
-ระดับป.ตรี หรือโท ทุกสาขา ยกเว้นBachelor of Medical Science และ Doctor of Medicine or Master of Business Administration (MBA) และ Monash Pathway programs.

Target group
-นักศึกษาต่างชาติจากทุกประเทศทั่วโลก


-Scholarship Value
-เฉพาะค่าเรียนทั้งหมด

Eligibility
-นักศึกษาต่างชาติ
-สมัครเรียนในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด

selection
-ผลการเรียน
-ประเมินจากการเขียนสมัครทุน(500คำ)และจะคัดเลือกจากศักยภาพในการเป็นฑูตของมหาวิทยาลัย


*ควรตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็ปทุน

Scholarship  Link


หมดเขตรับสมัครวันที่
15 เมษยายน และ 15 พฤษภาคม  2560

ที่มา:
http://www.scholars4dev.com/16120/monash-international-leadership-scholarships/


 

Mickey Eduzones ชม 20,256 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES